ساعت دماسنج

نام:
ايميل:
سايت:
   
متن پيام :
حداکثر 2000 حرف
كد امنيتي:
  
  
 

رهبر معظم انقلاب در همه انتخابات رياست جمهوري، ملاکهايي را براي تشخيص اصلح بيان مي فرمايند. اگر کمي بيشتر دقت نماييم مي فهميم بسياري از اين ملاکها در هر دوره اي مشترک است. اما برخي ملاک ها در هر دوره اي متناسب با شرايط، اقتضائات و نيازهاي آن دوره متفاوت مي شود و معيار خاص و ويژه به شمار مي آيد. البته گاهي اوقات برخي معيارها در دوره هاي گوناگوني نيز مطرح مي گردد اما هم از حيث فراواني واژه کمتر بيان شده و هم تأکيد کمتري به آن شده است. اما همان معيار در دوره هاي ديگر بيشترين واژه ها و تأکيدها را همراه داشته است.